Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Integrativ psykoterapi

I Integrativ Psykoterapi vil metoderne være en kombination af især disciplinerne og traditionerne i Gestaltterapi, Jungs Dybdepsykologi, Transpersonlig Psykologi, Kropsterapi og kunstterapi. Udgangspunktet for psykoterapien er den Eksistentielle Samtale og den virkelighed som klienten/ personen ønsker at bringe i udvikling.

Integrativ og dynamisk Psykoterapi kan hjælpe mennesker med at genvinde tabte og fortrængte potentialer og til at finde en ny balance i livet efter / eller i eksistentielle kriser og overbelastninger i krop og sjæl.

I selvudvikling vil vejen mod sjælelig og kropslig forankring af og til være smertefuld og angstfyldt. Forankrings- og selvudviklingsprocessen vil indeholde genoplivelsen af oprindelige SELV-oplevelser, som derved åbner vejen til en mere tilfredsstillende indre følelse af glæde - at være mere i live, at være mere til stede i livet.

I et individuelt psykoterapeutisk forløb hos Maria Louise Blichfeldt, kommer ”man” fast ca hver 14.dag i konsultationen og der aftales en struktur, hvor temaerne er veldefinerede. I et individuelt psykoterapeutisk forløb – må det påregnes, at der i en periode kan være behov for en rytme hvor man kommer mere intensivt f.eks. 1 x pr uge. Psykoterapien vil ikke indbefatte områder som supervision på samarbejde/ projekter mv og karriere. Derimod vil psykoterapien have indfaldsvinklen på ”Jegets” holdninger og modstande/ forsvar/ angst i alle forhold og aktiviteter i tilværelsen – strækkende sig fra nutid til fortid og ind i fremtiden.

Et psykoterapeutisk forløb strækker sig oftest over min. 6 mdr. Der aftales 5 sessioner af gangen hvorefter det individuelle psykoterapeutiske forløb evalueres fra klienten og terapeuten, med en ny aftale om at fortsætte eller afslutte forløbet.

OBS. Jeg kan i begrænset omfang tilbyde psykoterapi i København.

Jeg har uddannet mig på Dansk Institut forPsykoterapi (DIPSU), som er grundlagt i 1985 af psykoterapeuterne – MPF, Lone Valentin Steffensen & Christian Valentin Steffensen.Du kan se mere om uddannelsen og om DIPSU her: www.dipsu.dk

Jeg modtager supervision fra terapeuter med mere end 25 års erfaring.

Individuel Psykoterapi ved privat betaling: 60 min 800,-kr

Individuel Psykoterapi ved offentlig betaling: 60 min 1050,-kr

Psykoterapeutisk praksis v/ Maria Louise Blichfeldt

Integrativ gestalt- krops- og psykoterapeut MPF

Hypnotisør og hypnoterapeut NGH

Bredgade 15, 4000 Roskilde

Vesterbrogade 18, 4.th, 1620 Kbh V